Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Tidigare var vi åtta företag men med samma engagemang och känsla för kommunikation. Hösten 2017 slogs vi ihop under ett gemensamt namn – BrandFactory. Sedan februari 2020 ägs vi av Lazarus Industriförvaltning AB.

Styrelsen består av:
Yann Blandy
Claes Jonson
Martin Alsander
Henrik Vilselius

Koncernledningen består av:
Martin Alsander, CEO Koncern
Johan Stålhäll, CEO Sverige
Arne Moen, CEO Norge
Sverre Trygg, CFO Koncern och Sverige
Marie Sellgren, COO Sverige

Visuell kommunikation med oändliga möjligheter.