Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Tidigare var vi åtta företag men med samma engagemang och känsla för kommunikation. Hösten 2017 slogs vi ihop under ett gemensamt namn – BrandFactory. Sedan februari 2020 ägs vi av Lazarus Industriförvaltning AB.

Styrelsen består av:
Yann Blandy
Claes Jonson
Martin Alsander
Henrik Vilselius

Koncernledningen består av:
Martin Alsander, Koncernchef
Johan Stålhäll, VD BF SE
Arne Moen, VD BF NO

Visuell kommunikation med oändliga möjligheter.