Styrelse och ledning

Styrelse och
ledning

Tidigare var vi åtta företag men med samma engagemang och känsla för kommunikation. Hösten 2017 slogs vi ihop under ett gemensamt namn – BrandFactory. Sedan februari 2020 ägs vi av Lazarus Industriförvaltning AB.

Styrelsen består av:
Martin Alsander, ordförande
Yann Blandy
Claes Jonson
Henrik Vilselius
Johan Stålhäll

Koncernledningen består av:
Jakob Söderbaum, Group CEO
Gunilla Larsson, CFO Koncern
Marie Procheus, COO
Olof Björn, Head of AO Signs & Graphics
Anders Dekany, Head of AO Printhouse
Mats Carlsson, Head of AO Logistics
Fredrik Sahlin, CEO Norge
Gry Taerud, CFO Norge

Lär dig mer om BrandFactory

VISUELL KOMMUNIKATION MED OÄNDLIGA MÖJLIGHETER.