SVENSKA SPEL

BRANDING AV SVENSKA SPELS NYA KONTOR

Svenska Spels nya kontor i Arenastaden behövde få en identitet som speglade deras värderingar och verksamhet. Med tavlor från golv till tak, skyltar i plexi, färg samt kreativa lösningar brandades kontoret för att ge en arbetsmiljö som inspirerar både medarbetare och besökare.

Delar av lösningen är utbytbar för att möjliggöra t.ex. olika teman och på det sättet visa hela Svenska Spels värdegrund och kundnytta.

“EN INSPIRERANDE ARBETSPLATS DÄR VI KÄNNER OSS HEMMA.”

MARIA RENZ WIKLANDER, FACILITY MANAGER

UTBYTBARA SMARTFRAMES

Kommunikation av Svenska Spels värdegrund och kundbytta gjordes med hjälp av utbytbara smartframes med tryck på tyg med temat ”Sponsring”, röd foliering på vägg och konferensskyltar i plexi, synbara både framifrån och från sidorna.

VÅR BREDD GER SMARTA LÖSNINGAR

Redan i idé-processen tog vi nytta av den kompetens och produktionsteknik vi har internt. Detta hjälpte oss nå ett resultat som kombinerar kreativitet och smarta produktionslösningar.

EN NY KREATIV MILJÖ

En vägg klädd med konstgräs och lagtröja på galge med information om våningsplan skapar en ny kreativ miljö och känsla för Svenska Spels verksamhet. 

RESULTAT

Svenska Spel
Stortavla
Svenska Spel Kommunikation
Svenska Spel Krativ Miljo
Svenska Spel
Stortavla
Svenska Spel Kommunikation
Svenska Spel Krativ Miljo
previous arrow
next arrow