EUROSTEEL

Ny Grafisk Profil

Vi har tillsammans med Eurosteel Nybro AB tagit fram en ny grafisk profil. Arbetet har innefattat logotype, figurmärke, payoff, färger, typsnitt, tonalitet, bildspråk och implementations-skisser. Med den nya visuella identiteten ville vi återspeglade Eurosteels stolta historia och kvalificerade verkstadskompetens.
Eurosteel erbjuder verkstadskompetens på avancerad nivå och kundanpassade stålkomponenter. Eurosteel hette innan namnbyte Stena Components.

LOGOTYP, FIGURMÄRKE & PAYOFF

Figurmärket anspelar på ”E” och ”S” i EUROSTEEL men även på de skivor i grovplåt, som är det material som Eurosteel vidareförädlar. Payoffen ”From plate to product” förklarar att Eurosteel levererar i alla faser från ämne till produkt. Logotypen finns med och utan payoff samt även i centrerad version.

FIGURMÄRKET
Figurmärket kan användas separat som ett grafiskt element.

PROFILPRODUKTER
Exempel på profilens användning på praktiska och hållbara profilprodukter.

GRAFISK MANUAL
I den grafiska manualen som tagits fram beskrivs bland annat Eurosteels primär- och komplementfärger.

FASADSKYLTAR
Eurosteels anläggning i Nybro har försetts med tre stycken belysta fasadskyltar.

ARBETSKLÄDER
Ett viktigt användningsområde för den nya profilen är medarbetarnas skydds- och arbetskläder.