Länge leve trycksaken!

Länge leve trycksaken!

Februari 2021

Det finns få kanaler som är så sinnliga som en trycksak. Många sinnen kopplas på i mötet med en tryckt produkt. Du känner inte bara pappret mellan fingrarna utan också doften pappret avger. Och du upplever bilderna intensivare. Tillsammans skapar detta en känsla till varumärket – det levandegörs i händerna på mottagaren.

Några som har insett värdet av trycksaker är energibolaget Stockholm Exergi med kommunikationsdirektör Thomas Gibson i spetsen.

Stockholm Exergi hörde nämligen av sig till oss med en önskan att trycka ett magasin.

– I den här digitala tiden är det ibland viktigt för oss att ha något fysiskt att ta på. Det förmedlar både känslor och värden som många andra kanaler har svårt att mäta sig med.

Thomas menar att en trycksak har flera syften och användningsområden. Här kan man lyfta medarbetare, berätta om företagets historia och fördjupa sig inom ämnen. Produkten kan även fungera som en coffe table-bok på kontoret och lämnas vid seminarier och events. Och från innehållet kan man portionera ut valda delar i digitala kanaler som till exempel sociala medier och till olika målgrupper.

Stockholm Exergi har ett hållbarhetsperspektiv i allt de gör. Och därför är vi extra stolta att de valde oss eftersom det är ett område vi själva brinner för.

­– Vi valde att trycka vårt magasin hos BrandFactory, ett tryckeri med tydliga miljömål. De använder bland annat pappersmassa från certifierade och noga kontrollerade skogar.

Resultatet är ett hållbart magasin med många användningsområden. Länge leve trycksaken!

”I den här digitala tiden är det ibland viktigt för oss att ha en trycksak, något att ta på”